Dine rettigheder

Jeg efterstræber at du gives en behandling, hvor du føler dig forstået, hjulpet og behandlet med respekt.

 

Nedenfor kan du læse lidt om hvilke rettigheder du kan gøre brug af, hvis behandlingen ikke skulle foregå efter hensigten, eller du bare gerne vil have indsigt i din journal.

Priser Psykolog Camilla Hersant

Journalindsigt

Du har til enhver tid ret til indsigt i din journal. Det er ulovligt at slette i en journal, men det er muligt at lave tilføjelser, hvis du mener der er fejl i det jeg har noteret. Kontakt mig, hvis du ønsker indsigt i din journal, eller gerne vil have tilføjet en rettelse.

 

Ønsker du at klage?

Hvis du er utilfreds med hvordan dine oplysninger håndteres, så oplys mig gerne om det, så vi kan finde en løsning. Er du derefter fortsat ikke tilfreds, har du mulighed for at klage til datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologer og det er muligt at klage over psykologer hos psykolognævnet. Læs mere på deres hjemmeside https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet.

 

Utilsigtede hændelser

Du kan indberette utilsigtede hændelser i hele sundhedsvæsenet til Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

 

Ønsker du at vide mere?

Ring eller skriv til mig for at høre mere om dine rettigheder vedrørende behandling.